Toplantı Düzenleme Kurulu

Toplantı Başkanı
Doç. Dr. İsmihan SUNAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. / Romatoloji BD.
Bilimsel Sekreterya
Uzm. Dr. Abdulvahap Kahveci
Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Neslihan GÖKÇEN
Uzm. Dr. Umut BAKAY
Uzm. Dr. Sevilay BATIBAY
Uzm. Dr. Nedim KABAN
Uzm. Dr. Ali Can SOYLU
TRASD Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Şebnem ATAMAN- Başkan
Prof. Dr. Hatice BODUR- Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ- Genel Sekreter
Prof. Dr. Hilal ECESOY– Sayman
Prof. Dr. Özgür AKGÜL
Prof. Dr. Erhan ÇAPKIN
Prof. Dr. H. Fatih ÇAY
Prof. Dr. M. Tuncay DURUÖZ
Prof. Dr. Gülcan GÜRER