Bilimsel Program

PDF
01 Kasım 2024, Cuma
Saat Oturum
13:30 - 13:45 Açılış
Romatoid Artrit Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Şebnem Ataman, Dr. Neslihan Gökçen
13:45 - 14:00 Seropozitif ve Seronegatif RA Klinik, Patogenez ve Tedavi Farklılıkları
Dr. Kevser Orhan
14:00 - 14:20 RA Intersisyel Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Yaklaşımı; Tipleri, Tanısal Süreç, csDMARD ve bDMARD Etkinlikleri/Güvenirlikleri
Dr. Serdar Can Güven
14:20 - 14:35 Romatoid Artrit Ekstraartiküler Tutulumları; Romatoid Vaskülit, Felty Sendromu, Romatoid Nodül
Dr. Öznur Kutluk
14:35 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:00 Kahve Arası
Spondiloartrit Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hatice Bodur, Dr. Kemal Nas
15:00 - 15:15 AS ile Aksiyel PsA Arası Farklılıklar
Dr. Ebru Atalar
15:15 - 15:30 Cilt Tutulumu Olmayan PsA’da Tanı Yaklaşımı, Ultrasonun Rolü
Dr. Umut Bakay
15:30 - 15:45 SpA da JAKinibler; Güncel Güvenlik ve Etkinlik Verileri
Dr. Pınar Bora
15:45 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:15 Kahve Arası
Romatolojide Tedavi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Feride Göğüş, Dr. Kemal Erol
16:15 - 16:30 Romatolojide IVIG Tedavisinin Yeri: Preparatlar Arası Farklılıklar, Kime Nasıl Verelim?
Dr. Ali Karakaş
16:30 - 16:45 Romatolojik İlaçların Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı
Dr. Neslihan Gökçen
16:45 - 17:00 Romatolojide CAR-T Tedavi ve İnovatif Tedaviler (H-CT, KIT…)
Dr. Hande Gezer
17:00 - 17:15 Biyolojik/tsDMARD Tedavileri Sonrası Ortaya Çıkan Dermatolojik Yan Etkiler-Yönetimi
Dr. Özge Sevil Karstarlı Bakay
17:15 - 17:30 Tartışma
17:30 - 17:45 Kahve Arası
Romatolojide Görüntüleme Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Zafer Günendi, Dr. Nihan Balta
17:45 - 18:00 Romatolojide PET’in Yeri
Dr. Özgür Akdemir
18:00 - 18:15 Romatolojide Kardiyak MR Kullanımı
Dr. Sena Ünal
18:15 - 18:30 Tartışma
18:30 - 19:30 Genç Trasd Çalışma Grubu Toplantısı
02 Kasım 2024, Cumartesi
Saat Oturum
Bağ Doku Hastalıkları Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Dr. Halil Harman
08:30 - 08:45 Dirençli Lupus Nefriti Tedavisi
Dr. Sevtap Acer Kasman
08:45 - 09:00 Sjogrende BSR (İngiliz Romatoloji Derneği) Tedavi Önerileri
Dr. Kemal Erol
09:00 - 09:15 İnflamatuvar Miyozitlerde Otoantikor ve Tutulum Paternlerine Göre Tedavi Yaklaşımı
Dr. Nuran Öz
09:15 - 09:30 Skleroderma Kapilleroskopi Paternleri; Hızlı Algoritma ve Soru-Cevap
Dr. Hatice Şule Baklacıoğlu
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 - 10:05 Kahve Arası
Romatolojide Kardiyo-Pulmoner Tutulum Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Gülcan Gürer, Dr. Kıvanç Cengiz
10:05 - 10:35 İntersisyel Akciğer Hastalıklarında Toraks BT ve SFT Değerlendirmesi
Dr. Ahmet Ursavaş
10:35 - 10:55 Bağ Doku Hastalıklarında İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Tedavi; ACR Klavuzu (2023), Amerikan Toraks Derneği Önerileri (2022)
Dr. Zeynel Abidin Akar
10:55 - 11:15 Bağ Doku Hastalıklarında Kardiyak Tutulum Paternleri; Klinik, Laboratuvar ve Görüntüleme ile Nasıl Tanırız? (Perikard, Endokard, Miyokard)
Dr Mehtap Kalçık
11:15 - 11:30 Tartışma
11:30 - 11:45 Kahve Arası
Nadir Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Fatih Çay, Dr. Didem Erdem Gürsoy
11:45 - 11:55 VEXAS
Dr. Emine Uslu
11:55 - 12:05 Relapsing Polikondrit
Dr. Nesrin Şen
12:05 - 12:15 Tartışma
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
Consult-Out
Oturum Başkanları: Dr. Özgür Akgül, Dr. Gönen Mengi
13:30 - 13:50 Ani Görme Kaybı, Optik Nörit ve Retroorbital Kitlesi Olan Hastaya Romatolojik Yaklaşım
Dr. Nihan Balta
13:50 - 14:15 Proteinüri ve Hematüriye Yaklaşım, Renoprotektif Tedavi; Renal Biyopsi Endikasyonları
Dr. Seda Şafak Öztürk
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 14:45 Kahve Arası
Vaskülit Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. İlhan Sezer, Dr. Hande Gezer
14:45 - 15:00 Vaskülit Demeden Önce: Taklitçiler, Periaortit; Enfeksiyöz Sebepler
Dr. Duygu Tecer
15:00 - 15:15 Behçet Klinik Tutulumlarında Tedavi Yaklaşımları?
Dr. Nedim Kaban
15:15 - 15:30 Kraniyal DHA ve Büyük Damar-DHA Tanı ve Tedavisindeki Farklılıklar
Dr. İsmihan Sunar
15:30 - 15:45 Tartışma
15:45 - 16:15 Kahve Arası
Patolojiden Kliniğe Romatolojik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Hilal Ecesoy, Dr. Serdar Can Güven
16:15 - 16:30 Lökositoklastik Vaskülit
Dr. Rezan Koçak Ulucaköy
16:30 - 16:45 Pannikülite Yaklaşım; Septal/Lobüler Pannikülit; SLE Pannikülit, Enfeksiyöz Sebepler
Dr. Sevilay Batıbay
16:45 - 17:00 Kronik Granülomatöz Inflamasyona Yaklaşım; TBc, Sarkoidoz, G. Mastit, Kikuchi
Dr. Gamze Dilek
17:00 - 17:15 Livedoid Vaskülit
Dr. Selin Cilli Hayıroğlu
17:15 - 17:30 Tartışma
17:30 - 17:45 Kahve Arası
Romatolojide Doğal Öğrenme vs. Yapay Öğrenme Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Erhan Çapkın, Dr. Sevtap Acer
17:45 - 18:00 Romatoloji Bilinçsel Kararlar-Hatalar
Dr. Özgür Akgül
18:00 - 18:15 Romatolojik Görüntülemede Yapay Zekâ Uygulamaları
Dr. Abdulvahap Kahveci
18:15 - 18:30 Tartışma
18:30 - 19:00 Tartışma Oturumu
ANCA İlişkili Vaskülitlerde...

Oturum Başkanları: Dr. Cahit Kaçar, Dr. Ülkü Uçar
1. Grup; RTX+CYP Kombinasyonu mu?
Dr Hüseyin Kaplan, Dr Seda Atik
2. Grup; Monoterapi mi?
Dr Övgü Bıçkıcı, Dr Abdulkerim Şahin
03 Kasım 2024, Pazar
Saat Oturum
Taklitçi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Tuncay Duruöz, Dr. Gamze Kılıç
09:00 - 09:15 Miyozit Taklitçileri
Dr. Sevcan Uğur
09:15 - 09:30 Spondiloartrit Taklitçileri
Dr. Nurhan Güven
09:30 - 09:45 Paraneoplastik Romatolojik Manifestasyonlar
Dr. Ali Can Soylu
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30 Kahve Arası
Otoinflamatuvar Hastalıklar
Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Kamanlı, Dr. Gizem Cengiz
10:30 - 10:45 Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Dr. Halil Harman
10:45 - 11:00 FMF; Genotip-Fenotip İlişkisi; Her Hastada Genetik Test Yapalım mı?
Dr. Ahmet Kıvanç Cengiz
11:00 - 11:15 Amiloid Fırtınası
Dr. Büşra Varman
11:15 - 11:30 Tartışma
11:30 - 11:45 Kapanış